Mestská olympiáda detí materských škôl

,

V tomto školskom roku sa deti z materskej školy na Hanulovej ulici zúčastnili Mestskej olympiády detí materských škôl, kde si mohli športovo zdatné deti porovnať svoje sily a schopnosti v troch disciplínach a to v behu, skoku z miesta do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Našu materskú školu reprezentovali tri dievčatá a traja chlapci.

Project Details

  • Posted on : 07 feb 2022