Sovičky sú deti vo veku 2 – 3 rokov.

Mgr. Karin Šomšáková

Mgr. Danka Vargová

Dôležitá informácia
V tejto triede pracuje Mgr. Patrícia Pravlíková – pomocný vychovávateľ

Fotogaléria