Staráme sa o našu Zem

“PRÍRODA JE DOLEŽITÁ”   

– triedili predmety podľa farby a počtu, vytvárali skupiny, rozlišovali pojmy veľa/málo

“AKO SI ZVIERATKÁ VYČISTILI LES” 

– prakticky uplatňovať návyky starostlivosti o prírodu

– Dramatizácia “Zajko s poranenou labkou”

“NAŠA ZEM JE GUĽATÁ” 

– práca s farbou, otláčali hubku do modrej a zelenej farby

Project Details

  • Posted on : 01 jún 2023