SEPTEMBER

 • Jesenná turistická vychádzka
 • Beseda s dentálnou hygieničkou
 • Dopravné ihrisko
 • Depistáž s logopédom
 • Výstava z nazbieraných prírodnín
 • Exkurzia do pekárne
 • Vstupná nástenka – aktualizácia
 • Jeseň – výzdoba interiéru

OKTÓBER

 • ZOO škola – pomôžme našej planéte
 • Jesenná turistická vychádzka
 • Šarkaniáda
 • Úcta k starším – výroba darčekov
 • Olympijské hry – špeciálna ZŠ
 • Šarkanie preteky
 • Vystúpenie pre starých rodičov
 • Erazmus – zahraničná návšteva
 • Výtvarné súťaže

NOVEMBER

 • Zhotovenie kŕmidiel pre vtáctvo
 • Návšteva mestskej knižnice
 • ZOO – krúžok
 • Návšteva Spišského osvetového strediska
 • Vlastivedné múzeum – exkurzia
 • Exkurzia do pekárne
 • Deň materských škôl
 • Tlačenie kapusty – Hanuliarik

DECEMBER

 • Posedenie s Mikulášom
 • Šťastné a veselé – vianočné darčeky
 • Od Ondreja do troch kráľov – Hanuliarik
 • Vianočné vystúpenia pre rodičov
 • Zdobenie stromčeka v meste
 • Výzdoba interiéru – Vianoce

JANUÁR

 • Snehulkovia – Hanulkovia – stavanie snehuliakov
 • Snehová dúha – maľovanie do snehu
 • Lyžiarska príprava
 • Eskimáci – stavanie iglu
 • Výzdoba interiéru – zima

FEBRUÁR

 • Karneval
 • Laboratórium – experimentovanie (Galéria)
 • Kamaráti inej pleti
 • Výzdoba interiéru, telocvične – karneval

MAREC

 • Moja najobľúbenejšia knižôčka
 • Mám básničku na jazýčku
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Vystúpenie k Dňu matiek

APRÍL

 • Správa národného parku – exkurzia
 • Malí ochranári – ochrana životného prostredia
 • Beseda s policajtom – Pomáhať a chrániť
 • Pásmo – Vítame jar – Hanuliarik

MÁJ

 • Deň matiek
 • Mamička moja, rada ťa mám
 • Všetky bozky pre mamičku

JÚN

 • Výlet do prírody
 • Návšteva ZOO
 • Návšteva Spišského divadla
 • Výlet do Slovenského raja
 • Deň detí
 • Rozlúčka s predškolákmi
 • Koncoročný výlet
 • Škola v prírode