Členovia rodičovskej rady

školský rok 2022/2023

  • Predseda rodičovskej rady:
  • Ing. Miroslava Habiňáková
  • Podpredseda rady školy:
  • ……
  • Koordinátor rodičovskej rady za školu:
  • Zuzana Košalková
  • Členovia rodičovskej rady:
  • …………….
  • …………….
  • …………….