Adresa:
Materská škola J. Hanulu 1839/6
052 01 Spišská Nová Ves
Telefónne číslo:
053/446 44 24

Mgr. Beáta Pavlanská
riaditeľka MŠ
053/4464424
ms.hanulova@mestosnv.sk