ĎAKUJEME!

Milí rodičia, priatelia, známi aj neznámi,
chceli by sme sa Vám v mene detí z MŠ J.Hanulu poďakovať za každý Váš Like, ktorým ste prispeli k úspechu našej MŠ v minuloročnej súťaži o najkrajší obraz.

Vďaka Vašim hlasom sa naše deti tešia z novej preliezky. 🙂

ĎAKUJEME 🙂

Deti MŠ J.Hanulu