Mik, mik, Mikuláš, prišiel s čertom na koláč… :-)

, , , ,

Našu materskú školu navštevujú samé dobré deti, čo si všimol aj Mikuláš a prišiel rozdávať sladkosti. Tešili sa všetci škôlkari a Mikulášovi zarecitovali básničky a zaspievali pesničky.  Anjelik pomáhal Mikulášovi, lebo mal veľa práce. Radosť detí a milé úsmevy presvedčili Mikuláša, že má k nám prísť aj na budúci rok.

Project Details

  • Posted on : 23 mar 2022