HURÁ PRÁZDNINY!

Fúka vetrík ponad mráčky,

vidí deti skladať hračky.

Von sa náhlia, na prázdniny,

svet je zrazu celkom iný.

Slniečko si vystrie lúče,

školu zatvoria nám kľúče.

Začali sa nové časy,

všade počuť detské hlasy.

Krásne prázdniny praje kolektív MŠ 😉