Našu triedu navštevujú deti vo veku 4-5 rokov.

Mgr. Alexandra Salaj

Zuzka Košalková

Dôležitá informácia

Fotogaléria