Mravčeky sú deti vo veku 3-4 rokov.

Kamilka Vargová

Mgr. Majka Šoltýsová

Dôležitá informácia
V tejto triede pracuje Karin Mačugová – pomocný vychovávateľ

Fotogaléria