POĎAKOVANIE

Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať v mene celej MŠ

  • p. Vargovi za zabezpečenie  elektronického vrátnika v našej MŠ
  • p. Radačovskému za sponzorský dar
  • p. Karpinskému za zážitkové divadlo
  • p. Pacigovej za sponzorský dar
  • spoločnosti K_Corp s.r.o. za správu web sídla našej MŠ
  • rodičom predškolákov, ktorí boli veľmi nápomocní pri organizacií školských aktivít (korčuľovanie, lyžovanie…)
  • všetkým rodičom za spoluprácu v šk.roku 2021/2022

ĎAKUJEME!

Kolektív MŠ