VESELÚ VEĽKÚ NOC

UŽ SA BLÍŽIA SVIATKY JARI,

UŽ SA TEŠIA VEĽKÍ, MALÍ.

DIEVKY ZAS LEN BÁŤ SA BUDÚ,

SVOJE ŠATY SUŠIŤ BUDÚ.

TAKÁTO JE VEĽKÁ NOC,

TÁ MÁ SVOJU ČAROVNÚ MOC.

Veselú Veľkú noc praje kolektív MŠ