DEŇ ZEME!

Odpad triedim veľmi rád,

s prírodou som kamarát.

Do nádoby modrej deti,

každý jeden papier letí.

Do žltej zas celkom rád,

odložím prekážajúci plast.

Zelená je milé deti,

iba na sklenené črepy.

Separovať poďme všetci,

veď z odpadu budú nové veci.

 

Aj naše deti z MŠ si na Deň Zeme 22.04.2022 upratali areál  MŠ.

Naše heslo: „MY SME SUPER DETI, VYTRIEDIME SMETI! 🙂