Návšteva Hasičov v našej MŠ

V našej MŠ sme privítali hasičov, ktorí nás oboznámili s technikou a vybavením, ktoré využívajú pri záchranných akciách.

Vyskúšali sme si ich oblečenie a posedeli v hasičských autách.

ĎAKUEJEME! 🙂