OZNAM!

Vážení rodičia,

naša MŠ bude naďalej fungovať podľa nariadení zriaďovateľa,teda len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu(home office- týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa).Bližšie informácie nájdete na: režim prevádzky MŠ

Zároveň Vás chceme poprosiť vzhľadom k pretrvávajúcej pandemickej situácii, aby ste sa naďalej zodpovedne riadili nariadeniami ako uvádzal náš zriaďovateľ a MŠVVaŠSR, a deti, ktoré nespadajú ani do jednej z daných kategórií, ponechali doma.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

Vedenie MŠ