VESELÚ VEĽKÚ NOC

KRÁSNU, PEKNÚ VEĽKÚ NOC,

DOBRÝ KORBÁČ NA POMOC,

VEDRO VODY KAŽDEJ DIEVKE,

NECH VÝSKAJÚ MALÉ,VEĽKÉ.

PEKNÝCH KRASLÍC PLNÝ DOM,

A RADOSTI, ŠŤASTIA, ZDRAVIA V ŇOM.

Praje kolektív MŠ 😉