ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ

Milí rodičia,

žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa môžu podávaťod 2. mája 2024 do 15. mája 2024 (vrátane)doručením vyplnenej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy osobne, poštou, prípadne na e-mailovú adresu materskej školy, do ktorej chce zákonný zástupca dieťa zapísať.

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že na žiadosti doručené pred 2. májom 2023 sa prihliadať nebude!!!

Žiadosť si môžete stiahnuť TU: žiadosť 2024

Všetky bližšie informácie nájdete aj na https://spisskanovaves.eu/oznamy/podavanie-ziadosti-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie-na-skolsky-rok-2024-2025

Vedenie MŠ