Návšteva Múzea Spiša

S pani učiteľkami sme navštívili Múzeum Spiša,  ktoré je veľmi blízko našej materskej školy. Teta, ktorá nás sprevádzala, nám porozprávala o živote vlkov a iných zvieratách, ktoré žijú v našich lesoch. Dozvedeli sme sa o spôsobe života týchto živočíchov a ich mláďatách.
Preniesli sme sa do rozprávok „Červená Čiapočka“, „Tri malé prasiatka“, „Sedem kozliatok a vlk“
Predškoláci z triedy „Sovičiek“

Project Details

  • Posted on : 07 feb 2022