HURÁ DO ŠKÔLKY!

V SEPTRMBRI SA SLNKO STRÁCA,

VŠETKÝCH ČAKÁ ŠKOLA, PRÁCA.

ZA LETOM SA POOTOČ,

UŽ SA KRÚTI ŠKOLOTOČ.

Vážení rodičia,

školský rok v našej MŠ sa začína dňa 4.septembra (pondelok) 2023 od 6:30 – 16:30.

Zoznamy zaradenia detí do jednotlivých tried sú k dispozícii na vnútorných vstupných dverách, šatniach a jednotlivých triedach MŠ.

V deň nástupu do MŠ prosíme priniesť Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti a Splnomocnenie, ktoré si môžete vytlačiť TU: Písomné vyhlásenie, splnomocnenie_na_preberanie_dietata

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

Všetkým prajeme úspešný štart do nového školského roka 🙂

Kolektív MŠ